Ellen Key: ”Dannelse er det der er tilbage,
når man har glemt, hvad man har lært”
Karsten Schnack: ”Dannelsesprocessen er således menneskets bestandige bestræbelse på at komme til forståelse af sig selv og sin verden- og på at handle i overensstemmelse med denne forståelse.”

Forslag 1 - Digital dannelse - Straffeloven på spil

Digital Dannelse - Straffeloven på spil

Når mine elever starter i 7. klasse, så starter mit fokus helt naturligt på elevernes digitale dannelse.

Som en del af min undervisning i digital dannelse, spiller jeg spillet "Straffeloven på spil" med eleverne, efterfulgt af en snak om de valg som grupperne i 7. klasse igennem spillet har taget.

Her kan du downloade spillepladen, dilemmakortene samt det opfølgende power point.

Gør nu følgende med din klasse:

1) Uddel en spilleplade og 9 dilemmakort til hver gruppe.

2) Lad eleverne i gruppen på skift læse et dilemmakort op, og lad eleverne lægge kortet på spillepladen, alt efter om gruppen er enige om at dilemmaet er lovligt eller ulovligt i følge straffeloven. Hvis gruppen ikke kan blive enige, skal de lægge kortet på midterfeltet - Gruppen kan ikke blive enige.

3) Opsamling på de 9 dilemmaer ved hjælp af mit power point.

Forslag 2 - Grundlovscases - Kan man det ifølge Grundloven?

Grundlovscases - Kan man det ifølge Grundloven?

I 8. klasse arbejder jeg hvert år, sammen med eleverne, med et emne om "Unge og demokrati". I den forbindelse arbejder jeg med Grundloven gennem nogle Grundlovscases.

Her kan du downloade mine Grundlovscases. Du har mulighed for at downloade mine Grundlovscases direkte som PDF-fil eller som word-fil, som du kan ændre i.

Mit forslag er, at du downloader mine Grundlovscases i en word-fil, så du kan ændre navnene i de enkelte cases, så de passer til elevernes navne i din egen klasse. Dette synes eleverne er lidt sjovt, når de selv er nævnt i de enkelte cases.

På denne side kan du også downloade de paragraffer fra Grundloven, som eleverne skal bruge til arbejdet med mine Grundlovscases.

Gør nu følgende med din klasse:

1) Lav en introduktion for eleverne om Grundloven. Brug evt. de to film som jeg har uploadet til dig her, under denne beskrivelse.

2) Inddel eleverne i grupper.

3) Uddel vigtige paragraffer fra Grundloven til hver gruppe. Eller vis dem paragrafferne på www.grundloven.dk

4) Uddel arket med Grundlovscases til hver gruppe. Læs de forskellige cases op for klassen/grupperne. Fortæl grupperne, at de skal finde de paragraffer i Grundloven, der giver grupperne svaret på " Kan man det ifølge Grundloven?" Giv grupperne 15- 30 min. til arbejdet.

5) Fælles opsamling i klassen.

HOW TO BUILD YOUR BUSINESS

Cultivate integrated markets

Do you want to download free song for ipod? If so, reading this article could save you from getting in to a lot of trouble!

Free Trial
Requires Mac OS X 10.9+ or Windows 10
Unlimited access
Unlimited access
Uninstall steps here if you don’t like it
Professional
Requires Mac OS X 10.9+ or Windows 10
Unlimited access
Unlimited access
Uninstall steps here if you don’t like it