Elevrådsspillet

Elevrådsspillet

På denne side, kan du downloade Elevrådsspillet inkl. diverse opgaver. Dit download er helt gratis.

Elevrådsspillet har jeg udviklet i samarbejde med min gode ven og kollega Kurt Andersen.

Tusind tak til Kurt for et godt samarbejde med udviklingen af dette brætspil til elevrådet.

Husk også at besøge "Kurts Trædesten" på forsiden af hjemmesiden.

Om Elevrådsspillet:

Elevrådsspillet kan hjælpe med at inspirere og kvalificere arbejdet i netop "DIT" /skolens elevråd til glæde for både elever og voksne.


Elevrådsarbejdet, der som oftest er elevernes første møde med det repræsentative demokrati, er en dobbelt opgave - opbygning af elevrådets arbejde og opbygning af et nyt fællesskab i fællesskabet.


Elevrødderne har forskellige aldre og klassebaggrunde, så alene dér ligger en særskilt opgave i at opbygge et nyt inkluderende fællesskab med forståelse og respekt for den enkelte.


Elevrådsspillet indeholder otte forskellige områder, som skolens elevrødder arbejder med på gruppebasis for at styrke samarbejds –

og gruppekulturen samtidig med, at de inspireres til at videreudvikle deres eget elevråd og sætte fokus på, at gøre elevrådsarbejdet på nye måder.


Som et ekstra incitament kan gamemasteren vælge at uddele guldmønter til grupperne for deres arbejde og resultatet heraf.


Trods guldmønternes umiddelbare betydning som et konkurrence-element er det væsentligt under spillet at fremhæve de kvaliteter ved de enkelte gruppers arbejde og resultat, der er grundlaget for

tildelingen af guldmønter.


Vinderen i spillet er hele elevrådet (Se mere under spillets regler – Afslutning med fokus på elevrådets videre arbejde s.32 i spille-vejledningen.


Det er væsentligt gennem spillet at sætte fokus på elevernes samarbejde, argumenter, kropssprog, nysgerrighed, kreativitet og ikke mindst elevernes lyst til at engagere sig i skolens elevråd, da de skal tage stilling til aktuelle skolepolitiske spørgsmål, arbejde med tale-teknik og sammen opstille aftaler for den gode samtale.


Der arbejdes i udvalg:

I udvalgene får eleverne en forståelse for og idéer til, hvordan de aktivt kan arbejde med skolens kost-, bevægelses-, miljø-, trivsels- og åben skole politik. Dertil bidrager spillet til fremadrettet refleksion, så elevrødderne sætter tanker og billeder på, hvordan de tænker sig fremtidens skole.


Aldersgruppe : Elevrådsspillet kan spilles af elever fra 5. – 10. klasse.


Antal deltagere: Elevrådsspillet kan spilles af 12 – 40 elever fra skolens elevråd.


Varighed: En – tre skoledage. Vi anbefaler, at I bruger to – tre skoledage til at spille spillet.

Held og lykke med jeres nye brætspil.

Videomanual 1 - Før spillet (Videomanual er på vej)

"Du kan læse om - Før spillet - i Spilllevejledningen - Her på denne side"

Videomanual 2 - Spillets regler (Videomanual er på vej)

"Du kan læse om - Spillets regler- i Spillevejledningen - Her på denne side"

Videomanual 3 - Under spillet (Videomanual er på vej)

"Du kan læse om -Under spillet - i Spillevejledningen - Her på denne side"

Videomanual 4 - Afslutningen af spillet (Videomanualen er på vej)

"Du kan læse om - Afslutningen af spillet - i spillevejledningen - Her på denne side"

Held og lykke med dit nye brætspil!