Demokratispillet

Demokratispillet

På denne side, kan du downloade Demokratispillet inkl. diverse opgaver. Dit download er helt gratis.

Demokratispillet har jeg udviklet i samarbejde med min gode ven og kollega Nicolai Thomsen.

Nicolai og jeg fandt tilbage i 2004, på et depot på Søhusskolen, et spil som Fyns Amt havde udviklet til brug til undervisningen i samfundsfag.

Efterfølgende brugte Nicolai og jeg det meste af et år på at udvikle et spil, der skulle være en kopi af Odense kommunes byråd.

Dette blev til Demokratispillet.

Vi synes selv, at det lykkedes meget godt.

Demokratispillet har vi efterfølgende brugt hvert år i vores undervisning, når vi sammen med vores elever, har arbejdet med demokrati og lokalpolitik.

I 2018 lavede jeg sammen med min gode ven og kollega, Kurt Andersen, en version 2.0 af Demokratispillet. Det er den version I kan downloade her på min hjemmeside.

Versionen af demokratispillet som du kan downloade på denne hjemmeside, er bygget op omkring en fiktiv kommune (x-købing).

I vil derfor nemt kunne ændre opgaverne, så de passer bedre til netop jeres kommune.

Tusind tak til Kurt for et godt samarbejde med at færdiggøre en version 2.0 af Demokratispillet.

Husk også at besøge "Kurts Trædesten" på forsiden af hjemmesiden.

Om Demokratispillet:

Demokratispillet - ”Kampen om borgmesterposten” - som du nu skal være gamemaster på, udspringer af kommunalpolitik, som oftest er mere nær-værende for eleverne. I spillet indgår en række opgaver, som skal besvares på gruppebasis for at videreudvikle samarbejdskulturen.

Som et ekstra incitament uddeler gamemasteren guldmønter til grupperne for deres arbejde og resultatet heraf. Guldmønterne har dertil den funktion at være afgørende for den endelige mandatfordeling i byrådet og således betydning for valget af borgmester. Trods guldmønternes umiddelbare betydning er det væsentligt under spillet at fremhæve de kvaliteter ved de enkelte gruppers arbejde og resultat,der er grundlaget for tildelingen af guldmønter. Det kunne fx være et velfungerende samarbejde, kreative idéer, fin fremlæggelse med et eksemplarisk kropssprog etc. af gruppens svar på opgaven.

Spillet indeholder seks forskellige elevrelevante politikområder, hvorigen-nem eleverne får en større forståelse af kompleksiteten i det politiske ar-bejde og samarbejde om at finde fælles løsninger. Dertil en øget forståelse af betydningen af det repræsentative demokrati, hvor der i høj grad arbej-des mod konsensus, så man efter forhandlinger går ud ad den samme dør.

Demokratispillet handler om at vinde borgmesterposten i kommunen. Alle elever er en del af et politisk parti og et politisk udvalg. De enkelte parti-grupper bliver gennem spillet inviteret til informationsmøde og borger-møde.

Partigrupperne modtager læserbreve, bliver en del af meningsmålingerne og får fra kommunale embedsmænd henvendelser om sager, der bl.a. belaster kommunens økonomi.I udvalgene arbejdes der med aktuelle sager, som enten skal forkastes eller indstilles til afstemning i byrådet.

Grupperne finder gennem forhandling kommunens nye borgmester samt

kommunens nye udvalgsformænd.Byrådet samles og vedtager kommu- nens samlede budget. I de forskellige samarbejdssammenhænge skal

der sammen med opgaven være fokus på forståelsen og respekten af hinandens forskellighed. Der vil være fokus på dialog frem for diskussion samt på kropssprogets betydning i forbindelse med fremlæggelserne i plenum.

Aldersgruppe : Demokratispillet kan spilles af elever fra 8. –

10. klasse, men kan også spilles på STX.Antal deltagere:

Demokratispillet kan spilles af 15 – 75 elever eller studerende.

Varighed: 1- 3 skoledage. Vi anbefaler, at I bruger 2- 3 skoledage til at spille spillet.

A Guide To Hip Series

Decorate For Less

Investing Online