Klassespillet

Klassespillet

På denne side, kan du downloade klassespillet inkl. diverse opgaver. Dit download er helt gratis


Klassespillet har jeg udviklet i samarbejde med min gode ven og kollega Kurt Andersen.

Tusind tak til Kurt for et godt samarbejde med udviklingen af dette brætspil til hele klassen.

Husk også at besøge "Kurts Trædesten" på forsiden af hjemmesiden.

Om klassespillet:

Klassespillet er et brætspil, som sætter fokus på at styrke trivslen - den personlige, den sociale og den faglige udvikling. Der tages ud- gangspunkt i det fællesskabende og inkluderende læringsfællesskab, hvor respekten for hinandens grundlæggende og unikke forskellighed er kernen i samspillet.

Spillet indeholder ni forskellige områder. Gennem spillet bliver ele-verne stillet over for forskellige opgaver, som de sammen med deres gruppe skal komme med mulige løsninger og svar til. Opgaverne har fokus på nysgerrighed, medmenneskelighed, mod og vedholdenhed. Eleverne bliver præsenteret for mordmysterier, opfindelser, fund og kunst.

Der arbejdes ligeledes med aktuelle skolepolitiske spørgsmål, der sættes fokus på klassens trivsel, arbejdet med bevægelse i skolen samt idéer til pauseaktiviteter.


Gennem arbejdet åbnes der for en øget forståelse af hinandens for-skellighed. Der arbejdes med aftaler for dialog frem for diskussion og med kropssproget i forbindelse med fremlæggelserne i plenum.

I det hele taget øges elevernes opmærksomhed på spejlingens betyd-ning i de forskellige relationelle lærende sammenhænge.


Aldersgruppe : Klassespillet kan spilles af elever fra 5. – 10. klasse.


Antal deltagere: Klassespillet kan spilles af 15 – 75 elever.

Varighed: 1 - 3 skoledage.


Vi anbefaler, at I bruger 2-3 skoledage til at spille spillet.


Spillets formål: Spillet handler om at samle guldmønter. Den gruppe der klarer sig bedst, er den gruppe der samler flest guldmønter.


Vinderen i spillet er hele klassen. (Se mere under spillets regler – Afslutning med fokus på klasens videre arbejde - i spillevejledningen)

Held og lykke til dig og din klasse med jeres nye brætspil.

Videomanual om klassespillet (Videomanual er på vej)

"Du kan læse alt om klassespillet i spillevejledningen - Her på hjemmesiden"

Spillevejledningen til klassespillet finder du også her


Jacques Barzun

"Teaching is not a lost art, but the regard for it is a lost tradition"

Albert Einstein

"I never teach my pupils, I only attempt to provide the conditions in which they can learn."

Til top

thin